Holland Highlights

€ 22,50

Holland Highlights

Wie Nederland vanuit de lucht ziet, wordt verrast door de verscheidenheid in het landschap, door de bedrijvigheid in steden, dorpen en op het platteland. In alles steeds doordacht en gestructureerd. Innovatief door de eeuwen heen. Het onmogelijke, mogelijk gemaakt; een belangrijk deel van het land ligt beneden de zeespiegel. Veel oude Hollandse steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Delft en Dordrecht bestaan dankzij een vernuftig systeem van sloten, kanalen en rivieren ...èn pompen. In dit kleine, grootse land ademt het leven, steeds in evenwichtige verhoudingen, uitbundig of ingetogen, sierlijk maar verrassend. Dit is Holland in Highlights...

 

Holland Highlights

When you see the Netherlands from the air, you are struck by the diversity of the landscape, by the activity in the towns and cities and in the countryside. All of it ingenious and structured, innovative, going back centuries. It is the impossible made possible; a significant proportion of the country lies below sea level. Many of Holland's old cities, such as Amsterdam, Rotterdam, Delft and Dordrecht, exist only thanks to a clever system of locks, canals and rivers... and pumps. This little, great country breathes life, always with a sense of balance – exuberant or understated, elegant but unexpected. This is Holland in Highlights...